څانګيزه ژبنۍ او ادبي او بپاڼه  
  www.zyar.net  
 
 
  اړيكي کتابتون خونديځ(ارشيف) دپوهاندزياراندوژوند
 
نيوليک
 نېټه : 25.03.2008 |   ليكوال : پوهاند دوکتور مجاور احمدزيار     چاپي بڼه
دوست فرهيخته رهپوی طرزی

خبر اندوهبار درګذشت خواهر بزرګ تان همزمان با خبر اَسف انګيزی هممانند، يعنی وفات خواهر بزرګ من در وطن را دريافت کردم. بنا براَن هردو حادثۀ ناګوار روح و روانم را هرچه سختر بهم فشرده، تاب و توان رايکسره از من سلب نمود.

به هر رو ما همواره در درد و اندوه همديګر شريک بوده، با لنوبه من و فرد فرد فاميل عزادارم نسبت درګذشت خواهر ويا بهتر بګوييم، عضوی ازاعضای دودمان بزرګ طرزی به شخص شما و همه وابسته ګان به سوګ نشسته ابراز تسليت نموده و برای اَن شاد روان  بهشت برين را اَرزو ميکنيم!
همدرد و همسوګ تان
زيار و فاميلش

بېرته شاته

كـــــور
نوې ژبپوهنه
پښويه(ګرامر)
ليکلار
وييپوهنه
سيند(قاموس)
بدلمېچ(عروض)
پښتواوپښتانه
کړنيزه ژبپوهنه
نوې ادبپوهنه
شعري ځېلونه (ژانرونه)
نثري ځېلونه
کر ه کتنه
غبرګون
خبرتيا او ګوزارش
پیِغامونه
ليکونه
انځورونه
كــــور  ::   دپوهاندزياراندوژوند  ::   خونديځ(ارشيف)  ::   کتابتون  ::   اړيكي