څانګيزه ژبنۍ او ادبي او بپاڼه  
  www.zyar.net  
 
 
  اړيكي کتابتون خونديځ(ارشيف) دپوهاندزياراندوژوند
 
نيوليک
 نېټه : 23.03.2008 |   ليكوال : پوهاند دوکتور مجاور احمدزيار     چاپي بڼه
دنشت ابادترکلي
 
ته هم پوهېږې چې زماپه زړه کې څه تېرېږي
زه هم پوهېږم چې داستاپه زړه کې څه تېرېږي
څه ناورينونه هسک پر ځمکه راونه ورول 
خدايزده چې نن يې هسې بياپه زړه کې څه تېرېږي
مايې شوګيردځوانۍ شپې کړې دهوـ نه په تمه
لانشته څرک چې داشناپه زړه کې څه تېرېږي
رښتيا رښتياخوپه خوله وايي،خوباور پرې نه شي
رښتيارښتياچې يې رښتياپه زړه کې څه تېرېږي
شوتېرمهال دوسمهال درغېداپه اسره
پرون خوولاړ،دنن سباپه زړه کې څه تېرېږي
په ګرمانه چې دناکړې ګناه دارته درومي
ګڼه،دهسې بې ګناپه زړه کې څه تېرېږي
خدايان دځمکې پردادومره مرګ وژوبلوناګار
ياددې بورې نيمه خواپه زړه کې څه تېرېږي                                        
چې اهريمن دسپين تومان پر مېنه اور بلوي
څوک څه خبر،داهوراپه زړه کې څه تېرېږي      
په ويښه هم چې خوب دحورو اوغلمانوويني
ته وا،بې دې به دملاپه زړه کې څه تېرېږي
ګچ وګول کړی خيال هوس دهغې بلې هسې
چې نه دی پوه،ددې دنياپه زړه کې څه تېرېږي
چې شنه خوبونه پکې جل وهي دوچودرګو
له دې ناتاربه دبېدياپه زړه کې څه تېرېږي
تورې سيلۍ ته يې چې څانګې کړې ورماتې ټولې
دزمول غوټيوبې ښېراپه زړه کې څه تېرېږي
يوازې رنډې ناوکۍ دسوي بڼ پوهېږي
چې دبلبل اودبوراپه زړه کې څه تېرېږي
چې يې ناخوالوراوستم دنشت ابادترکلي،
ګوره چې نوريې تردې لاپه زړه کې څه تېرېږي !
اکسفورډ،٢٠ـ ١٠ـ ٢٠٠٥

 


بېرته شاته

كـــــور
نوې ژبپوهنه
پښويه(ګرامر)
ليکلار
وييپوهنه
سيند(قاموس)
بدلمېچ(عروض)
پښتواوپښتانه
کړنيزه ژبپوهنه
نوې ادبپوهنه
شعري ځېلونه (ژانرونه)
نثري ځېلونه
کر ه کتنه
غبرګون
خبرتيا او ګوزارش
پیِغامونه
ليکونه
انځورونه
كــــور  ::   دپوهاندزياراندوژوند  ::   خونديځ(ارشيف)  ::   کتابتون  ::   اړيكي