څانګيزه ژبنۍ او ادبي او بپاڼه  
  www.zyar.net  
 
 
  اړيكي کتابتون خونديځ(ارشيف) دپوهاندزياراندوژوند
 
نيوليک
 نېټه : 23.03.2008 |   ليكوال : پوهاند دوکتور مجاور احمدزيار     چاپي بڼه
بادوباران

بارانکښي

    په پستوګوتو
څه پستې پستې سندرې
څه خوږې خوږې بدلې...
خو،
دباد دې
                                            غبرګ لاسونه
چورلټ مات شي
چې يې څومره
زړه راکښونکې
مينه وړې ترانې
راولوټلې!
٣٠ـ ١٠ـ ٢..٥
 
 
 
 
دکتولاسليک
 
په نن اوپه سباکې
ډېرکلونه ولاړه راغله،
اوزمابرخليک
لاهسې دی
په تمه
ستادسترګوپه دوتر کې،
                                  ستاديوکتولاسليک ته!
٣١ـ ١٠ـ ٢..٥
 
توکم ـ ګروهه
 
توکمپال ته
له خپلوهمتوکو
اوګروهپال ته
له خپلوهمګروهو
پرته
بل څوک هډوانسان نه ښکاري.
١٠ـ١٠ـ٢٠٠٥
 
ټپيزه
 
شوم راپردېس له خپل ميهنه،
له خپل ژوندژواک، لارولودنه،
ته واساووځي له بدنه...
له مانه پاتې شوې وطنه،
که خمزوري دې ګلاب شي څه يې کړمه!            
٢٧ـ١٠ـ٢٠٠٥
 
لمرپرښتي
 
نمرګلي     
له ډېرې لمرپرښتۍ نه
ـ ګردسره ـ
دلمربڼه راخپله کړې ده.
٩ـ٨ـ٢٠٠٥  
 
آرلامل
 
د پښتنود نه پرمختګ   
آرلامل
دادی
چې پرله پسې
خره مخکې
اودوی ورپسې دي.
لندن،٧ـ١٠ـ٢٠٠٥
 
 
زده کړه
 
زده کړه پيل بويه له کوره،
له زانګوځنې ترګوره...
تل دپوهې په لټون کې،
زده کړه پرې نه ږدې هرګوره!
١٩ـ٨ـ٢٠٠٥
 
لابتره
 
پاپ وايي چې:
که نن مې دهمنوږودواده
اجازه ورکړه،
سبابه يې خبره بيزوګانوته
ورسي!
٢٠ـ٩ـ٢٠٠٥
 
لوورځ
 
د نن چارې
سباته پرېښوول
ناپوهي ده،                    
پاتې لا
د لوورځې سباته!
ډنمارک،
ـ٢٤ـ٢٠٠٥ـ٧
 
پاتوړې
 
همداوياړبه مې تلپاتې پس له مرګ کړي،
چې دسروسرامنوباغ شي رانه پاتې...
له پرهرپرهرزخمي نيمه خوامينې،
بس يوزړه هسې داغ داغ شي رانه پاتې!
هالينډ،١ـ٩ـ٢٠٠٠٥
 
توپير
 
دچڼچڼې چې غول راشي،
ځاله پرېږدي،پرهواشي...
لټ غويی پروت په غوشيړکې،
ځای پرځای پکې خوساشي!
                                     بېرخمبخت (هالينډ)،
٣١ـ٨ـ٢٠٠٥
 
د نروښځې بېلتون
 
دلته
نروښځه
ـ زياتره ـ
په دې توپيرېدای شي
چې څومره يې مخ ته
سينې راوتې 
اوڅومره يې شاته
    کوناټي!
١٤ـ٨ـ٢٠٠٥
 
اميرالجاهلين
 
ملاعمر
د دندې له مخې
اميرالجاهلين وو
خو،
عربي او پاکستاني سلاکارو
له حضرت عمر(ص) سره
                                  د همنامۍ په پلمه
اميرالمومنين
                                 ونوماوه.
                                                      ٣٠ـ٦ـ٢٠٠٥
 
ناولې،
که سپېڅلې؟
 
د بنسټپالو
ترهګري اوتروښګري
سپېڅلې نه،
بلکې ترټولو
ناولې جنګ جګړه ده .
٢٩ـ٦ـ٢٠٠٥
 
دخونړيوتوروشپوپه زړه کې
 
ماسرې بوللې دمهال بوللې..
سرې سکروټينې ترانې دپېړۍ،
دوينې وينې چاپېريال بوللې!
ډنمارک،٥ـ١٠ـ٢٠٠٠
 
ټپيزه
 
پرلاره وروځه لږه ساخله،
زماخبر خوکله آخله،
نورمې دمات زړه ازارماخله...
                                   راکړی ګل دې بيرته واخله،
                                   زه دمرګي پرسفرځم خزان به شينه!
تولوس(ډنمارک)،٤ـ١٠ـ٢٠٠٠
 
ټپيزه
 
سردې راجګ له ګرېوانه کړه،
دردمې راسپک دبېلتانه کړه،،
لږمې درمل دازخمي زړه کړه...
که ديدن کړې تلوارراوکړه،
بېړۍ ډوبېږي پرتخته ولاړه يمه!
مرلوسه،٥ـ١٠ـ٢٠٠٠
 
ټپيزه
 
درسره مېشت دلې تراوسه، وبلوسه،
ساهوارام له رنځ وبلوسه،،
نوريې زموږڅه له«تولوسه »...
وطن دې ستاوي پکې اوسه،
موږه پردېس دبل وطن سبابه ځونه!
ډنمارک،٣ـ١٠ـ٢٠٠٠
 
 
 
 
ټپيزه
 
ساتلی مادمينې پت دی،
ځکه مې يارته سراوچت دی،
ښه مې ايمان ورته جوت دی...
                                      څه عجب خونددشهادت دی،
                                      دځنکدن سلګۍ وهم خنداراځينه!
المان،١٥ـ١٠ـ٢٠٠٠
 
تړون لاسکښلی ځنې واخلئ،
ټينګ وترينګلی ځنې واخلئ،،
په تول تللی ځنې واخلئ...
کاغذ ليکلی ځنې واخلئ،
دننۍ زمانې ياردی ټګ به وينه!
المان،١٦ـ١٠ـ٢٠٠٠
 
دښنه پرخاوره رابلوسېږي،
هېوادپه وينو کې ډوبېږي،،
ځلمي پر لام ځي روانېږي...
که توروربل مې ميراتېږي،
پروطن جنګ دی جانان نه منې کومه!
                                                                             المان،١٧ــ١٠ـ٢٠٠٠
لاله خپل ځانه بهرنه يم،
وړدهېچادباورنه يم،،
له خپل برخليکه خبرنه يم...
                                                                  دومره په بخت زورورنه يم،
چې له تالاباغه به راوړم سره ګلونه!
المان،١٨ـ١٢ـ٢٠٠٠
 
 
 
اسلامي که انساني؟
 
بنسټپال ځکه
انساني رښتې
له اسلامي هغو ځاروي
چې اسلام ورته
ـ له مونډه ـ
انساني دين نه ښکاري!
المان،١٨ـ١١ـ٢٠٠٠
 
طالبان
 
ترڅوچې
طالبان په افغاني کچه
ناګڼلي وي،
ترهغې به
په جهاني کچه هم
نتلي اورټلي وي.
المان،١٨ـ١١ـ٢٠٠٠
 
د...زېږکاليزه
 
ته راخپره
لکه هېښمه دپسرلي مې
دبرخليک پرجلوهلې بېديا،
کړې په څڅوب دې دلوراندواوښکو،
دتاندلبانوغوړګوولې
بياراتاندې هله... .
ته مې دژوندجګړې دسوبوبريا،
ته مې دوينې مينې ،
ودې پايښت پيلامه!
ووربلينګن،٦ـ١٢ـ٢٠٠٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ټپيزې
 
چامروررانه اشناکړ،
رانه په سروسترګوجلاکړ،،
باغ يې دمينې راتالاکړ...
                                  په اندېښنومې ځان پاچاکړ،
                                  چې سرمې پورته کړ،ملنګ ددوهۍ ومه!
                                                 المان،١٨ـ١٢ـ٢٠٠٠

بېرته شاته

كـــــور
نوې ژبپوهنه
پښويه(ګرامر)
ليکلار
وييپوهنه
سيند(قاموس)
بدلمېچ(عروض)
پښتواوپښتانه
کړنيزه ژبپوهنه
نوې ادبپوهنه
شعري ځېلونه (ژانرونه)
نثري ځېلونه
کر ه کتنه
غبرګون
خبرتيا او ګوزارش
پیِغامونه
ليکونه
انځورونه
كــــور  ::   دپوهاندزياراندوژوند  ::   خونديځ(ارشيف)  ::   کتابتون  ::   اړيكي