څانګيزه ژبنۍ او ادبي او بپاڼه  
  www.zyar.net  
 
 
  اړيكي کتابتون خونديځ(ارشيف) دپوهاندزياراندوژوند
 
نيوليک

 
.: خراسان، خوراسان Xvar-āsan>Xor-āsān
.: رخشانه ياساکه پښتنه روښانه Roxãna)) څنگه د سکندر مېرمن شوه ؟
.: پښتونولي: د پښتنو ټولنيز قانونغونډ (the Pashtun code of honour)
.: پښتونولي : د پښتنو ټولنيز- ټبرنيز دويغونډ( مجموعۀ قوانين) (the Pashtun code of honour)
.: پښتو د يوې ساکي ـ باختري ژبې په توګه
.: Pashto and Pashtuns
.: که فلسطين له کافره غواړو،ولې پښتونستان له مسلمانه، ونه غواړو ؟
.: پښتو د يوې باختري ژبې په توګه
 
كـــــور
نوې ژبپوهنه
پښويه(ګرامر)
ليکلار
وييپوهنه
سيند(قاموس)
بدلمېچ(عروض)
پښتواوپښتانه
کړنيزه ژبپوهنه
نوې ادبپوهنه
شعري ځېلونه (ژانرونه)
نثري ځېلونه
کر ه کتنه
غبرګون
خبرتيا او ګوزارش
پیِغامونه
ليکونه
انځورونه
كــــور  ::   دپوهاندزياراندوژوند  ::   خونديځ(ارشيف)  ::   کتابتون  ::   اړيكي