څانګيزه ژبنۍ او ادبي او بپاڼه  
  www.zyar.net  
 
 
  اړيكي کتابتون خونديځ(ارشيف) دپوهاندزياراندوژوند
 
نيوليک

 
.: سېمبول (Symbol)
.: اسطوره (Myth)
.: نگېر گډون يا حس آميزي (Paradoxy)
.: حسن تعليل (Poetical aetiology)
.: مدعا (و) مثل
.: مخامختيا يا تقابل (Contrast)
.: انځورنگ يا تمثيل (play)
.: شعري تړنگونه (ترکيبونه)
.: نوي شعري جاجونه (مفاهيم)
.: د وگړني يا گړني پښتو شعر جوليز رغښت
.: لومړۍ: آره، رښتينې او بېنومه برخه
.: ١ ـ لنډۍ
.: ترنگتوک (euphony)
.: د لنډۍ بېلابېل کارونځايونه
.: سندريز- خجيز انډول
.: دويم- د وگړني شعر دويمه يا نيمڅر گنده برخه
.: درېيمه څرگنده او نوموره ډله
.: د دېواني يا ليکني پښتو شعر جوليز رغښت
.: ١: د څپيز انډو ل ړنگېدنه
.: ٢: د خجيز انډول ړنگېدنه
.: له کلاسيکه ترنوي غز له
.: اوسنى ازاد پښتو شعر د خپل ازاد فولکلوريک او بيا کلاسيک شعر بشپړتيايي بڼه
.: لومړی: نيم ازاد شعرونه
.: ٢) مونډي شعرونه
.: ٣) کېنتوز او سانت
.: ٤) هايکو (Haiku)
.: بشپړ ازاد شعرونه
.: انځوريز شعر (Illustrated verse)
.: په پښتو شعر کې ښويېدنې او تېروتنې
.: ٢: زخه
 
[1] [2] [بله پاڼه]
كـــــور
نوې ژبپوهنه
پښويه(ګرامر)
ليکلار
وييپوهنه
سيند(قاموس)
بدلمېچ(عروض)
پښتواوپښتانه
کړنيزه ژبپوهنه
نوې ادبپوهنه
شعري ځېلونه (ژانرونه)
نثري ځېلونه
کر ه کتنه
غبرګون
خبرتيا او ګوزارش
پیِغامونه
ليکونه
انځورونه
كــــور  ::   دپوهاندزياراندوژوند  ::   خونديځ(ارشيف)  ::   کتابتون  ::   اړيكي